Projektgrupperne er som arbejdsgrupperne åbne for alle medlemmer af foreningen.

Oprettelsen af en projektgruppe er midlet til at gennemføre et hvilket som helst arrangement mv. i foreningens navn.

Ønsker du derfor at gennemføre en event eller lignende enten i samarbejde med "Círculo Empresarial Danés de Barcelona" eller i foreningens navn, så skal du blot henvende dig til foreningens koordinator eller en af bestyrelsens medlemmer og beskrive dit projekt.

Bestyrelsen vil herefter tage stilling til oprettelsen af en projektgruppe, der i givet fald skal forestå det forberedende arbejde med projektet, ligesom bestyrelsen vil udpege en eksekutionskomité bestående af minimum ét bestyrelsesmedlem og ét medlem af projektgruppen til at koordinere og forestå selve gennemførelse af projektet.

 

Arbejsgrupperne er åbne for alle medlemmerne af foreningen, der har interesse i at deltage i arbejdet, i en eller flere arbejdsgrupper. Det er blot at rette henvendelse til til koordinatoren for den konkrete arbejdsgruppe.

 

Arbejdsgrupperne ophører ikke med at eksistere som det er tilfældet med en projektgruppe, da arbejdsgruppernes opgaver ikke udløber.

 

Der er foreløbig oprettet følgende arbejdsgrupper med angivelse af dets deltagere:- Networking & Kommunikation:

Christian Wanscher

Jacob Munch

 

- Public Relations:

Henrik Voss

Lars Hovmand Mikkelsen