På blot 25 år er Dansensor blevet den førende virksomhed indenfor en af fødevareindustriens mest lovende teknologier, nemlig pakning i beskyttet atmosfære (MAP - modified atmosphere packaging). Processen går ud på at sikre kvalitet i fødevarepakker og få varerne til at forblive friske.

Dansensor’s rolle i denne forbindelse er MAP-tests. Vi udvikler løsninger til kvalitetskontrol og kvalitetssikring til fødevareindustrien og andre industrier, der pakker deres produkter i beskyttet atmosfære.  

Dansensor, et selskab i MOCON gruppen, har sit hovedkvarter i Danmark, men har aktiviteter i hele verden og har desuden egne datterselskaber i andre lande, hvor der er tradition for høj standard indenfor fødevareproduktion så som Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland.

Produkter og kompetencer
Online og offline gasanalysatorer, gasmixere, leakdetektorer, gasreguleringssystemer, automatiserede gas-håndteringssystemer og iltrestmålere.

Vores kerne-kompetencer ligger indenfor:  

  • Omkostningsbesparelser i forbindelse med MAP
  • Gasbesparelser på produktionslinjer
  • Reduceret spild i forbindelse med kvalitetskontrol
  • Forbedre workflow og sporbarhed hos fødevareproducenter
Title: 
Gerente