Hvem Er Vi?

Foreningen ”Círculo Empresarial Danés de Barcelona” er en spansk forening uden vinding for øje stiftet i Barcelona den 30. september 2011.

Foreningens formål er at promovere og fremme relationerne mellem foreningens medlemmer og de dansk-spanske virksomheder primært i Katalonien, men også i Aragon, Valencia regionen, De Baleariske Øer, Andorra og omkringliggende territorier.

Herudover, er foreningens objektiver at udvikle og beskytte de økonomiske, kulturelle, industrielle og kommercielle forbindelser og interesser for medlemmerne og for de dansk-spanske virksomheder i fortrinsvis Katalonien vha. forskellige aktiviteter.

Ligeledes at organisere og arrangere events af særlig interesse for personer med forbindelse til foreningen Círculo Empresarial Danés og for de dansk-spanske virksomheder i fortrinsvis Katalonien.

Circulo Empresarial Danes samarbejde med de øvrige nordiske handelskamre, herunder Cámara de Comercio Hispano-Danés i Madrid samt Cámara de Comercio Hispano-Sueca i Barcelona og de øvrige europæiske handelskamre primært i Katalonien.

De ovennævnte formål og objektiver realiseres blandt andet ved følgende aktiviteter:

  • Møder, foredrag, kurser, seminarer, sammenkomster, forretningsfrokoster, mv. over aktuelle temaer af fælles interesse.
  • Kontakt til fysiske og juridiske personer relateret til og / eller med fælles interesser i spansk-danske og nordiske forhold.
  • Relationer til fysiske og juridiske personer, der befinder sig i enten Spanien eller Danmark.
  • Publicering af information af interesse på foreningens website.
  • Arbejdsgrupper af forskellig art med fokus på given arbejds- og fokusområde.

Medlemsskab

Det er et medlemskabskrav, at der er et minimum af forbindelse med Danmark og Spanien enten økonomisk, forretningsmæssig, kulturel eller videnskabelig, og interessen for Danmark skal beskrives eller forklares for bestyrelsen.

Alle medlemmer har ret til følgende:

  • Deltage med stemme- og ytringsret på foreningens generalforsamlinger.
  • Ret til at vælge og til at kunne blive valgt som medlem af bestyrelsen.
  • Deltage i de aktiviteter, som organiseres og udfoldes af Círculo Empresarial Danés.