• Bestyrelsen administrerer, leder og repræsenterer Círculo Empresarial Danés de Barcelona. 
 • Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og den skal bestå af minimum 5 og maksimum 11 bestyrelsesmedlemmer, der alle skal være residente i Spanien og medlemmer af foreningen.
 • Bestyrelsen består af en formand, en eller to næstformænd, en sekretær og en kasserer. De øvrige menige stemmeberettigede bestyrelsesmed-lemmer.
 • Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode med mulighed for genvalg.

 

Den nuværende bestyrelse
 • Formand: Lars Hovmand Mikkelsen, partner og advokat hos Zafo Law S.L.P, et advokatfirma, der fungerer som bindeled mellem Skandinavien og Spanien.
 • Næstformand: Carl Ole Henrik Voss, direktør for kommunikationsvirksomhedmed tilstedeværelse i Barcelona og Oslo.
 • Sekretær og kasserer: Vicente Sebastián Ruiz, partner, direktør og advokat hos Zafo Law S.L.P.
 • Medlem: David Estrada Stack, direktør for Dansensor España S.L., som leverer udstyr til kontrol- og kvalitetssikring af emballering under modificeret atmosfære.
 • Medlem: Luis Carlos Roca Serrano, stiftende partner og direktør for Luis Roca & Partners, som yder strategisk rådgivning, udenrigshandel og repræsentation.
 • Medlem: Javier Cucalón Martínez, generaldirektør for Nilfisk-Advance S.A., leverandørvirksomhed af rengøringsudstyr til erhverv, industri og privat.
 • Medlem: Olaf Erhart Slott-Petersen, selvstændig erhvervsdrivende og tidligere ejer af BoConcept-butikken i Barcelona.
 • Medlem: Kristian Bertelsen, revisionschef hos Grant Thornton, som yder professionel revision, finansiel-, skatte- og juridisk rådgivning, samt support og outsourcing.
 • Medlem: Amadeu Outeiro, administrerende direktør for Blue Water Shipping España S.A., som leverer international sø-, lufts- og landevejstransport og godshåndtering.
 • Medlem: Camilla Brenchley, Senior Project Manager hos konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med rådgivning inden for strategi og drift.