Såvel fysiske som juridiske personer med interesse i foreningens formål kan være medlemmer.

Bestyrelsen har besluttet at kræve et minimum af forbindelse med Danmark og Spanien enten økonomisk, forretningsmæssig, kulturel eller videnskabelig, og interessen for Danmark kan kræves beskrevet eller forklaret for bestyrelsen.

Alle medlemmer har ret til følgende:

  • Deltage med stemme- og ytringsret på foreningens generalforsamlinger. 
  • Ret til at vælge og til at kunne blive valgt som medlem af bestyrelsen. 
  • Deltage i de aktiviteter, som organiseres og udfoldes af Círculo Empresarial Danés.

På den medlemsliste, der er tilgængelig på vores website, fremgår kun medlemskategorierne Protektor og Virksomhed.