Spring til indhold

Det Danske Handelskammer i Barcelona.

Et lille stykke officielt dansk erhvervsnetværk.

Selvom Círculo Empresarial Danés de Barcelona er en non-profit forening, vægter vi i høj grad at tilbyde vores partnere og medlemmer nye forretningsmuligheder.

Det primære formål med foreningen er således at skabe forretningsmuligheder til gavn og interesse for de pågældende virksomheder i Spanien og Danmark og hermed udvikle medlemmernes økonomiske, kulturelle og kommercielle relationer.

Formålet nås ved at afholde egne samt medlemmer arrangementer, men også ved at repræsentere nævnte interesser over for organisationer samt resten af handelskamrene i Barcelona.

Vores historie

Der findes mange virksomheder i Barcelona og omegn, som på den ene eller anden måde har en kontaktflade med Danmark. Tilknytningen til Danmark kan skyldes virksomhedernes danske oprindelse, tilstedeværelse på det danske marked eller noget helt tredje. Forud for Círculo Empresarial Danés de Barcelona har der dog ikke været et reelt forretningsforum, hvor virksomhederne har kunne dele erfaringer med hinanden, netværke, stå for- eller samarbejde om at arrangere events og i det hele taget repræsentere disse interesser over for organisationer, offentlige administrationer og andre erhvervsfora.
Círculo Empresarial Danés de Barcelona blev stiftet den 30. september 2012 som en almennyttig forening og er registreret med sine vedtægter i Barcelonas foreningsregister. Formålet med foreningen er at dække behovet for et bindeled mellem virksomheder med tilknytning til Danmark og Barcelona.

Foreningen fungerer som det danske handelskammer i Barcelona.

Kommende events:
There are currently no events.

Bliv medlem

Der findes følgende 3 typer medlemskab
Sponsormedlem| Virksomhedsmedlem | Individuelt medlem Desuden har vi indført et initiativ for vores yngste medlemmer – “Young Initiative”.

Events

En orden alfabético

Eventos

Periodiske events:

Scandinavian Business Forum

Art Forum

Uformelle netværksmøder i de europæiske handelskamre i Barcelona

Barcelona International Community Day

Julemiddag

Networking Lunch

Kontakt os

Få mere at vide om aktiviteterne eller hvordan du kan blive medlem af Círculo Empresarial Danés de Barcelona.


circulo-danes-logo-header

El foro empresarial hispano-danés en Barcelona donde puedes compartir experiencias, hacer networking, organizar o coorganizar eventos y representar estos intereses en los organismos, administraciones públicas y otros foros camerales

Gracias a nuestros patrocinadores

Círculo Empresarial Danés de Barcelona
C/O Zafo Law
C/ Beethoven 15 Floor 2 Door 7
ES 08021 Barcelona
P: (+34) 932 389 300
Parte de las Cámaras de Comercio Europeas en España