Spring til indhold

OM ORGANISATIONEN

Erhvervsforumet der forbinder Barcelona og Danmark

Historie

Círculo Empresarial Danés de Barcelonas sammensætning

Der findes mange virksomheder i Barcelona og omegn, som på den ene eller anden måde har en kontaktflade med Danmark. Tilknytningen til Danmark kan skyldes virksomhedernes danske oprindelse, tilstedeværelse på det danske marked eller noget helt tredje. Forud for Círculo Empresarial Danés de Barcelona har der dog ikke været et reelt forretningsforum, hvor virksomhederne har kunne dele erfaringer med hinanden, netværke, stå for- eller samarbejde om at arrangere events og i det hele taget repræsentere disse interesser over for organisationer, offentlige administrationer og andre erhvervsfora.

Círculo Empresarial Danés de Barcelona blev stiftet den 30. september 2012 som en almennyttig forening og er registreret med sine vedtægter i Barcelonas foreningsregister. Formålet med foreningen er at dække behovet for et bindeled mellem virksomheder med tilknytning til Danmark og Barcelona.

Generalforsamling

Hvert to år indkaldes alle foreningens medlemmer til generalforsamling, hvis formål er at informere om, føre opsyn med og godkende bestyrelsens ledelse af Círculo Empresarial Danés de Barcelona. Til samme møde fremlægges desuden budget og årsregnskab til godkendelse.

Afslutningsvis udpeges bestyrelsens nye medlemmer (hvis relevant).

Bliv medlem

Der findes følgende typer medlemskab:

Kontakt os

Få mere at vide om aktiviteterne eller hvordan du kan blive medlem af Círculo Empresarial Danés de Barcelona.


circulo-danes-logo-header.png

Den dansk-spanske erhvervsforening i Barcelona. Vi deler erfaringer med hinanden, netværker, står for- eller samarbejder om at arrangere events og i det hele taget repræsentere disse interesser over for organisationer, offentlige administrationer og andre erhvervsfora.

Tak til vores sponsorer

Círculo Empresarial Danés de Barcelona
C/O Zafo Law
C/ Beethoven 15 Floor 2 Door 7
ES 08021 Barcelona
Tel: (+34) 932 389 300
En del af de Europæiske Handelskamre i Spanien