Spring til indhold

Periodiske begivenheder

Scandinavian Business Forum:

sammen med handelsskolerne i Barcelona arrangerer vi rundbordskonferencer med henblik på at analysere forskellige forretningsspørgsmål i den skandinaviske kontekst. Møderne er altid blevet afholdt i selskab med andre skandinaviske handelskamre.

Art Forum:

at bringe virksomheder og fagfolk nærmere dansk kunst udgør en af foreningens mest spændende opgaver. Der er tale om et reelt møde mellem dansk erhvervsliv og den danske kunstscene i Barcelona. Alt fra udstillinger, foredrag, fremstillinger eller besøg på atelierer og gallerier, til præsentationer og promoveringer af den litterære verden.

Uformelle netværksmøder i de europæiske handelskamre i Barcelona:

tre gange årligt arrangerer de europæiske handelskamre uformelle møder, der afholdes forskellige steder rundt i Barcelona. Formålet med møderne er at fremme netværkskabelsen mellem alle kamrenes respektive medlemmer. Círculo Empresarial Danés de Barcelona varetager repræsentationen af Danmark i dette forum.

Barcelona International Community Day:

hvert år til oktober fejres Barcelona International Community Day under planlægning af Ajuntament de Barcelona. Her formidles masser og meget nyttig information til udlændinge, som bor eller påtænker at bosætte sig i Barcelona. I løbet af ugen deltager Círculo Empresarial Danés de Barcelona meget aktivt i rundbordssamtalerne, med at fremlæggelse og forsyning af dokumenter samt generel facilitering af nyttig information.

Julemiddag:

hvert år til december arrangerer vi en julemiddag, enten blot for egen forening eller i fællesskab med de andre europæiske handelskamre. Julemiddagen afholdes på en restaurant, et hotel eller på en lokation, som et af vores medlemmer stiller til rådighed. Dette er årets mest sociale event og går i sin enkelthed ud på at samle vores medlemmer til en yderst hyggelig aften.

Networking Lunch:

vi arrangerer jævnligt netværksfrokoster, hvortil der er tradition for at medbringe en gæst, der fremlægger et aktuelt emne, som vi kan diskutere i plenum under uformelle rammer. Derudover, får hver enkel virksomhed tid og rum til at præsentere sine produkter og ydelser.

Bliv medlem

Få mere at vide om aktiviteterne eller hvordan du kan blive medlem af Círculo Empresarial Danés de Barcelona.


circulo-danes-logo-header.png

Den dansk-spanske erhvervsforening i Barcelona. Vi deler erfaringer med hinanden, netværker, står for- eller samarbejder om at arrangere events og i det hele taget repræsentere disse interesser over for organisationer, offentlige administrationer og andre erhvervsfora.

Tak til vores sponsorer

Círculo Empresarial Danés de Barcelona
C/O Zafo Law
C/ Beethoven 15 Floor 2 Door 7
ES 08021 Barcelona
Tel: (+34) 932 389 300
En del af de Europæiske Handelskamre i Spanien